ICTnews - Nhiều địa phương đã bắt đầu thử nghiệm chuyển sang phần mềm nguồn mở (PMNM) trong phạm vi hẹp, bước chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng sang tất cả các cơ quan nhà nước. 23/02/2009 Xem tiếp.....