“Tôi hoàn toàn bất ngờ khi mọi người nói mình đạo bài thi” – Lan Phương chia sẻ.