Kết quả khảo sát của Gallup hôm nay cho thấy, ứng viên Tổng thống Barack Obama đang dẫn trước đối thủ cùng đảng Hillary Clinton với tỷ lệ 52% so với 42%.