CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu. CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu. CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu. CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu. CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu.

Lan dau tien ke tu khi len san, Masan Group len tieng xin chia co tuc - Anh 1

Cụ thể, MSN xin cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1, tức 50%.

Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Ngoài ra, MSN đang lên kế hoạch niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Được biết, đây là lần đầu tiên MSN có ý định chia cổ tức cho cổ đông. Trước đó, trong ĐHĐCĐ thường niên 2016, MSN vẫn xin cổ đông không chia cổ tức năm 2015. Kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đến nay, MSN chưa bao giờ chia cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Bảo Vy