Với đề án tiếp nhận xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đang được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) xây dựng, lần đầu tiên Việt Nam có một cơ chế tiếp nhận và xử lý đồng bộ các ngân hàng khi khủng hoảng và đổ vỡ.