TTO - Sau bao lần trì hoãn, hôm nay 9-01, cầu Thủ Thiêm đã thông xe. Tuy nhiên, có vẻ lan can cầu được thiết kế không ổn, có những ô vuông trống, kích thước khoảng 0,5m x 0,5m. Điều này rất nguy hiểm cho trẻ em (vốn hiếu động) khi qua cầu.