Tôi mới mua iPhone được vài tuần. Hôm qua tôi có dùng máy để ghi âm tiếng con gái đang ở tuổi tập nói nhưng sau đó không biết làm thế nào để lấy file ghi âm ra copy vào máy tính.

Tôi nghe nói phải dùng phần mềm iTunes mới cóp ra được, nhưng khi tôi làm thử thì không thể chuyển ra máy tính được. Không biết có phải do tôi chưa biết sử dụng hay không thể chuyển file âm thanh từ iPhone sang máy tính, anh chị nào biết cách thì hướng dẫn giúp tôi với. Tôi xin cảm ơn.

(Minh Yến)