ICTnews - Google biết nhiều thông tin cá nhân của bạn như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, sở thích và bán chúng cho các nhà quảng cáo. Truy cập trang Ad Settings bạn sẽ biết Google đang nắm những thông tin nào của bạn.

Khi sử dụng Google, bạn đang tham gia giao dịch hai bên. Bạn được dùng Gmail, Search, YouTube, Maps miễn phí song đồng nghĩa với việc chia sẻ thông tin về chính bạn cho Google. Google sẽ bán thông tin đó cho các nhà quảng cáo.

Google càng biết nhiều về bạn, họ càng đáp ứng yêu cầu của các nhà quảng cáo tốt hơn vì lúc này, bạn trở thành khách hàng tiềm năng của họ. Các nhà quảng cáo sẵn sàng chi nhiều hơn để quảng cáo đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng. Chẳng hạn, các hãng hàng không muốn hướng tới người ưa thích du lịch, nhà sản xuất quần áo trẻ em muốn hướng tới bậc phụ huynh.

Google sử dụng nhiều phương pháp để tìm hiểu về bạn. Có những thứ Google biết ngay khi bạn đăng ký dịch vụ, như Gmail, Maps hay qua điện thoại Android, như tên, số điện thoại, địa chỉ… Google còn thu thập thông tin khi bạn tìm kiếm trên mạng (bạn tìm kiếm gì, click vào gì) và từ các sản phẩm, dịch vụ khác của Google.

Vậy làm thế nào để biết được Google đã có những thông tin gì của bạn? Rất đơn giản, chỉ cần truy cập trang Ad Settings ( tại đây ). Trang cài đặt quảng cáo của Google hiển thị những gì mà Google nắm được như độ tuổi, ngôn ngữ, mối quan tâm.

Từ trang Ad Settings, bạn có thể thay đổi các thông tin hoặc chọn “opt out” để Google không thể chia sẻ thông tin cá nhân với nhà quảng cáo.