(NLĐ)- Ngày 3-10, UBND huyện Đồng Xuân - Phú Yên cho biết đang thanh tra việc các cá nhân, tập thể ở xã Xuân Quang 2 của huyện này sử dụng sai mục đích tiền cứu trợ bão lụt vào cuối năm 2009.

Theo nguồn tin từ UBND huyện Đồng Xuân, tập thể lãnh đạo xã Xuân Quang 2 đã không chuyển 85 triệu đồng của một Việt kiều và một doanh nghiệp hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt vào Kho bạc Nhà nước theo quy định mà gửi vào ngân hàng. Đến nay, số tiền này vẫn chưa rút ra để hỗ trợ cho người dân hoạn nạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Xuân Quang 2 cũng đã sử dụng 12,6 triệu đồng cứu trợ bão lụt cho nhân dân để xây dựng 4 cổng thôn.