Theo công văn của Văn phòng Chính phủ ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ đã lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khi xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ đặc biệt cần lưu ý làm rõ vấn đề bảo đảm cung cấp nguyên liệu thô cho nhà máy và năng lực tài chính của nhà đầu tư.