(GameK) - Hãy cùng tìm hiểu xem cách thức thành lập và duy trì một nhóm làm game.