Hãng phim Sen Việt vừa hoàn tất bộ phim ký sự tài liệu “Hòa thượng Thích Minh Châu - nhà giáo dục lỗi lạc”. Đây là bộ phim nằm trong dự án “Sen vàng ngát hương” - chuyên làm ký sự chân dung các vị cao tăng VN.

Hòa thượng Thích Minh Châu là nhân vật đầu tiên trong loạt phim này. Phim thể hiện về cuộc đời và đạo nghiệp của ông với thời lượng 150 phút. Bộ phim gồm 5 phần: Cội nguồn yêu thương, Con đường Tu học, Con đường Hoằng Pháp, Dấu Ấn đời người và Dáng người mãi mãi. Trong phim còn có phần hồi tưởng về hòa thượng Thích Minh Châu của các vị hòa thượng, các giáo sư, tiến sĩ như: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, hòa thượng Thích Trí Quảng, Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Khê, Giáo sư Hà Thúc Hoan... Hòa thượng Thích Minh Châu được mọi người cung kính tôn danh là ngài Huyền Trang Việt Nam, là vị tăng đầu tiên của Việt Nam xuất dương tu học tại Ấn Độ, Tích Lan về kinh tạng Pali và là vị du học tăng đầu tiên của Việt Nam đỗ đầu tiến sĩ về Phật học cùng nhiều bằng cấp danh dự khác tại các nước. Ông cũng là người đầu tiên phiên dịch 3 bộ đại kinh tạng Pali cho Việt Nam và viết một số tác phẩm bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt. Với kiến thức uyên thâm, thông thạo hơn 5 ngoại ngữ, hòa thượng đã được nhiều tổ chức của hơn 20 nước trên thế giới mời tham dự nhiều đại hội quốc tế, đồng thời mời hòa thượng giữ nhiều chức vụ lớn trong các tổ chức này. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Theo đạo diễn Điệp Văn, bộ phim về hòa thượng Thích Minh Châu này sẽ được dịch sang tiếng Anh và phát hành ra các nước. Minh Thi