ND- Theo báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), ngoài nạn lạm phát và giảm phát, thế giới sẽ phải đương đầu với nỗi lo kinh tế mới, đó là những chi phí tăng trên quy mô toàn cầu do hiện tượng biến đổi khí hậu.