Hanoinet - Tòa soạn nhận được một bức thư của bạn đọc, có nội dung như sau: Em ở tận Ba Vì. Em vừa đọc một bài báo mà sướng rơn cả người. Bài báo này lại do bác Trần Thanh Vân, kiến trúc sư cảnh quan viết, nội dung như sau: