* Ngày 25-6, Quân chủng Hải quân vừa tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VI (2008-2013). 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của quân chủng đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân viên chức-lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) cả về số lượng và chất lượng...