Hanoinet- Tháng 6 được cho là tới chu kỳ đáo nợ của nhiều doanh nghiệp BĐS và nhiều DN có thể sẽ vỡ nợ.