Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ (TS) cũng như hội nhập quốc tế, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, nghiên cứu sinh phải đạt chuẩn ngoại ngữ ngay từ đầu vào, chứng minh được năng lực ban đầu về nghiên cứu khoa học và phải có công bố quốc tế.

Lam gi de nang cao chat luong dao tao tien si? - Anh 1

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Bộ GD&ĐT đã bắt tay vào điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, đảm bảo nâng cao tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo với các yêu cầu cụ thể về ngoại ngữ, minh chứng về công bố khoa học cao hơn đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn. Quy chế sẽ bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý nghiên cứu sinh, Hội đồng chấm luận án, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

Giải thích về việc nâng các tiểu chuẩn đối với nghiên cứu sinh, bà Kim Phụng cho biết: Quy chế bắt buộc ngoại ngữ phải đạt chuẩn nhất định ngay từ đầu vào, để nghiên cứu sinh nghiên cứu, tham khảo tài liệu. nghiên cứu sinh phải chứng minh được năng lực ban đầu về nghiên cứu khoa học thông qua những công trình đã công bố trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, để đảm bảo đầu ra, nghiên cứu sinh phải công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc công bố các công trình trên các kỷ yếu hội thảo quốc tế nhưng phải có phản biện trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo và trước thời điểm luận án được thông qua ở đơn vị chuyên môn.

Quy chế mới cũng quy định, người hướng dẫn phải là người chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên. Người hướng dẫn là tác giả hoặc đồng tác giả của các công trình công bố quốc tế thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh. Người hướng dẫn còn phải là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo. Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 2 người hướng dẫn.

Người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp trường/viện phải có trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về nội dung luận án khi có khiếu kiện về vi phạm bản quyền tác giả.

Với quy định nghiên cứu sinh và người hướng dẫn phải có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế có phản biện, chương trình đào tạo tiến sĩ có kiểm định, trong điều kiện hiện nay các cơ sở đào tạo khó thực hiện được. Nhưng, bà Phụng cho rằng, xét bối cảnh phát triển chung của giáo dục đại học của các nước ở trong khu vực, chúng ta bắt buộc phải đặt ra chuẩn để phấn đấu.