(CATP) Vào năm 1999, khi được các cơ quan chức năng cảnh báo về dấu hiệu không bình thường trong quan hệ của một số cầu thủ với các nhóm xã hội đen, lãnh đạo đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã tổ chức cuộc họp để chấn...