Ngày 20.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2009-2010 trên địa bàn tỉnh:

Bùi Thị Xuân - Đà Lạt: 30,75; Trần Phú - Đà Lạt: 28 (NV1), 29,75 (NV2); Đống Đa - Đà Lạt: 22 (NV1), 24 (NV2); Đơn Dương: 20,5; Lạc Nghiệp - Đơn Dương: 20,5; Pró - Đơn Dương: 10,5 (NV1), 12,25 (NV2); Đức Trọng: 27,5; Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng: 21 (NV1), 23 (NV2); Hoàng Hoa Thám: 8 (NV1), 10 (NV2); Chu Văn An - Đức Trọng: 12,75 (NV1), 14,75 (NV2); Thăng Long - Lâm Hà: 14,5; Lâm Hà: 15,25; Tân Hà - Lâm Hà: 16,5; Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà: 10 (NV1), 11 (NV2); Di Linh: 21; Lê Hồng Phong - Di Linh: 13,75 (NV1), 18 (NV2); Nguyễn Viết Xuân - Di Linh: 7,25 (NV1), 8,25 (NV2); Lộc An - Bảo Lâm: 11,75; Bảo Lâm: 12,75; Lộc Thanh - Bảo Lộc: 17,25 (NV1), 18,25 (NV2); Lê Thị Pha - Bảo Lộc: 16,5 (NV1), 18,5 (NV2); Bảo Lộc: 32; Đạ Huoai: 11,5; Đạm Ri - Đạ Huoai: 9,5; Đạ Tẻh: 14,75; Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh 7 (NV1), 8,5 (NV2); Cát Tiên: 12,25. Gia Bình (ghi)