Hanoinet - Trước khi trở thành một người cha, cũng giống như các bạn cùng trang lứa, tôi rất thích nhảy, thích chơi thể thao và thích tụ tập, đàn đúm với chúng bạn. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có con sớm đến như thế.