Tại Gia Lai, chuyện phá rừng, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép luôn là đề tài nóng bỏng, các nhà báo ở đây luôn phải rèn luyện cho mình lòng dũng cảm, kiên định để xông pha vào những nơi nguy hiểm. Đối với phóng viên nam, công việc này đã rất vất vả; nhưng với phóng viên nữ, sự vất vả đã tăng gấp nhiều lần...