24H.COM.VN - Các bác sĩ thú y ở Trung Quốc vừa mới cho ra mắt hình ảnh một chú ỉn con hai đầu vừa mới chào đời. Đây là chú ỉn hai đầu thứ 2 xuất hiện ở đất nước này trong thời gian 1 năm qua.