(VietNamNet) - Đến thời điểm này, các con số lãi suất 17%, 17,5%/năm đã trở nên lạc lõng. Đã có ngân hàng đạt tới mức lãi suất 19,2%.