14 ca khúc quen thuộc như: Đất nước tôi, Hà Nội mùa thu, Qua miền Tây Bắc, Qua bến đò quan… của các cố nhạc sĩ Thái Cơ, Trần Chung, Vũ Thanh và Nguyễn Thành sẽ được thể hiện trong chương trình ca nhạc “Tình yêu Hà Nội" lần thứ III với chủ đề “Vang mãi những bài ca”.