Theo UBMTTQ tỉnh Lai Châu, năm 2013, toàn tỉnh có 1.141 KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 49.084 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa”, 564 KDC được công nhận "KDC văn hóa”, 9.643 gia đình được khen thưởng thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hỗ trợ 1.940 triệu đồng cho các huyện, thị xã để làm mới 228 nhà "Đại đoàn kết”, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 286 triệu đồng cho quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”, quyên góp, ủng hộ được trên 942 triệu đồng cho đồng bào Miền trung bị lũ lụt…

Theo UBMTTQ tỉnh Lai Châu, năm 2013, toàn tỉnh có 1.141 KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 49.084 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa”, 564 KDC được công nhận "KDC văn hóa”, 9.643 gia đình được khen thưởng thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hỗ trợ 1.940 triệu đồng cho các huyện, thị xã để làm mới 228 nhà "Đại đoàn kết”, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 286 triệu đồng cho quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”, quyên góp, ủng hộ được trên 942 triệu đồng cho đồng bào Miền trung bị lũ lụt…

Hòa Linh