Sở KH&CN Lai Châu vừa tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng kỹ thuật canh tác làm đất tối thiểu hướng tới sản xuất ngô bền vững trên đất dốc tỉnh Lai Châu”.

Lai Chau ap dung ky thuat trong ngo tren dat doc - Anh 1

Sau 3 năm, đề tài đã xây dựng mô hình canh tác ngô và triển khai 2 vụ bền vững trên đất dốc bằng kỹ thuật làm đất tối thiểu, cho năng suất cao, quy mô 12ha/3 năm; xây dựng mô hình phục hồi đất bị thoái hóa, trồng ngô cho năng suất thấp thành đất trồng ngô năng suất ổn định, bền vững với quy mô 6ha/3 năm; chuyển giao kỹ thuật cho 550 lượt nông dân.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, đề tài đã nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, kết quả cho thấy cây ngô có tỷ lệ sống cao, năng suất cao và ổn định. Mô hình còn cho thu hoạch sản phẩm từ cây trồng xen canh, giúp tăng hiệu quả kinh tế.