(Vietstock) - CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (HOSE: LAF) cho biết, 9 tháng đầu năm đạt 40.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 31% kế hoạch năm.

Tính riêng quý 3, LAF đạt 270.6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2009. Kéo theo lợi nhuận sau thuế kỳ này cũng tăng tương ứng và đạt 19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của LAF ở mức 567 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2009 và đạt 62% kế hoạch năm (907.5 tỷ đồng). Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 53.7 tỷ đồng và 40.5 tỷ đồng, tăng tương ứng 754% và 744% so 9 tháng 2009. So với mức 31 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm thì chỉ trong 9 tháng LAF đã vượt 31%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu kỳ này đạt 4,068 đồng. * Tải tài liệu: BCTC Quý 3/2010