Thưa bác sĩ, khi bế trẻ, mọi người thường có thói quen dơ em bé lên cao và lắc lư cho em bé cười, tôi thấy điều này có thể làm cho trẻ có hại, xin bác sĩ giải thích giúp? (Mai Thị Hường - Kiên Giang)