“Huyền đã từng nghĩ tới việc sẽ không tham gia nghệ thuật nữa khi kết hôn để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình của mình. Huyền hết lòng với người mình yêu và anh ấy cũng sẽ hết lòng với Huyền…”.