Đây là những hình ảnh đầu tiên mà Kylie Minogue công bố trong album Aphrodite, dự kiến sẽ phát hành trong tháng tới.