Không hiểu sao nhiều học trò thời nay dốt lịch sử đến thế? Thế hệ chúng tôi thì khác, yêu văn học, thích môn học lịch sử. Nhiều năm đã qua cô giáo dạy sử của tôi không còn, nhưng tôi vẫn không thể quên bài giảng của cô về Cách mạng Tháng Mười.