Bỏ sau lưng những làng chài ven biển, chúng tôi đi về hướng núi của đảo Sulawesi, hòn đảo lớn thứ tư của Indonesia và thứ 11 thế giới.