Quy chế lần này xác định rõ những nội dung phối hợp, gồm: bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ, bảo đảm trật tự công cộng tại các điểm dừng xe, đỗ xe, bảo đảm TTATGT trong vận tải hành khách bằng ô tô, phối hợp, chia sẻ thông tin...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 20/1/2011, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đã ký Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm TTATGT. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tổng kết, kế thừa và phát triển từ Quy chế ký năm 2003. ; Quy chế quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từ cơ quan quản lý giao thông đến lực lượng CSGT, thanh tra đường bộ, cảnh sát trật tự. Trần Trường