(PLO) - Một nhà đầu tư dầu mỏ 58 tuổi Richard Gibson có một bộ sưu tập kỳ lạ là tích trữ toàn bộ móng tay, chân của mình trong suốt 36 năm qua.

Chỉ sau 2 năm, chiếc hộp đầy và Richard bắt đầu chuyển nó qua một chiếc lọ thủy tinh lớn hơn và tiếp tục bộ sưu tập của mình cho đến hôm nay.

Richard thừa nhận ông không biết là mình đã tích trữ được bao nhiêu chiếc móng tay nữa.

Đến hiện tại, chiếc lọ đựng móng tay của Richard đã gần đầy và ông sẽ lại tiếp tục chuyển nó qua một chiếc lọ lớn hơn.