(ĐSTB) Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Câu truyền miệng ấy hoàn toàn bị đảo lộn đối với chị Phan Thị Thúy ở thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị. Trái tim nhân hậu ấy đã trở thành cổ tích...