Sáng 16/10, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và địa phương; nhiều cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ của Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, những đóng góp to lớn của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc trong suốt 80 năm qua, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng phần thưởng cao quý nhất - Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư khẳng định, lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đã một lòng, một dạ kiên trung với Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, đóng góp xứng đáng vào chiến công vĩ đại, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, theo chủ trương của Trung ương Đảng, từ đầu năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thành Văn phòng Trung ương Đảng đã tham mưu, phục vụ, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình mọi mặt của đất nước với Trung ương Đảng và các cấp ủy để chỉ đạo, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Về phương hướng công tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, hiện nay Đảng ta đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham gia, phục vụ tốt hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị các văn kiện và Tiểu ban chuẩn bị nhân sự Đại hội; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của đại hội đảng bộ các cấp, của các đại biểu Quốc hội, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân để các văn kiện Đại hội có chất lượng cao, thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý, ngay sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng phải khẩn trương cùng các ban Trung ương Đảng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Điều rất quan trọng là Văn phòng Trung ương Đảng phải vươn lên làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức làm việc, thẩm định các đề án, đề xuất các chủ trương, quan điểm lớn trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính; chủ động đề xuất, chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng... góp phần vào đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Để làm tốt nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp cần luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương Đảng giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật"; đi đầu trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống trung thực, giản dị, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng; không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ: "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc". Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời xin hứa nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm, nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, phục vụ ngày càng hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc các cơ quan đầu não của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí, đồng bào trong cả nước./. Vũ Minh (Vietnam+)