Ngày 2-6, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2011). Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến.

Phát huy truyền thống của dân tộc, 70 năm qua các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã đem hết trí tuệ, tài năng và xương máu cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tại TP Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi được thành lập từ năm 1995 và đến nay có gần 350 nghìn hội viên, bằng 83% tổng số người cao tuổi. Trong mười năm trở lại đây, bình quân mỗi năm Hội chăm sóc cho 182 nghìn lượt người cao tuổi với các nội dung như: Thăm viếng ốm đau, khám, chữa bệnh, mừng thọ, tham quan du lịch, về lại chiến trường xưa... với tổng kinh phí bình quân mỗi năm hơn 13 tỷ đồng. Hội phối hợp với Ban vận động Vì người nghèo xây dựng mới gần 1.000 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo; sửa chữa chống dột hơn 1.600 căn với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Người cao tuổi còn tích cực vận động phong trào phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mỗi năm, nhất là phát huy vai trò trụ cột trong gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, quý báu của các thế hệ người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí mong muốn Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và phát huy người cao tuổi. Chú trọng chăm lo những người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa; tạo điều kiện để người cao tuổi được hưởng đời sống vật chất và văn hóa ngày càng nâng lên. Bên cạnh đó, cần phát huy trí tuệ và kinh nghiệm sống của người cao tuổi trong xã hội và gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi, đặt hoạt động của Hội Người cao tuổi trong mối quan hệ của hệ thống chính trị với các tổ chức, các đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.