(LĐ) - Sáng 17.8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ míttinh kỷ niệm 65 năm Ngày Thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2010) và 5 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" (2005-2010).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của trung ương và thành phố Hà Nội và đông đảo đại diện các đoàn thể nhân dân lao động đã tham dự. Diễn văn của Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Trải qua chặng đường lịch sử 65 năm các thế hệ công an đã nối tiếp nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp, đó là: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh tổ quốc”. Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Công an Nhân dân Việt Nam là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng, vì nền độc lập, tự do của tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình, xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu lý tưởng cao nhất để phấn đấu. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ công an ngã xuống, có trên 5.000 đồng chí là thương binh. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của cán bộ, chiến sĩ công an vẫn tiếp tục đổ xuống. Chỉ tính trong hơn 20 năm đổi mới đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, gần 900 đồng chí bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn trong cuộc chiến đấu với các loại tội phạm, vì nền an ninh, trật tự của tổ quốc. Trong lễ kỷ niệm hào hùng, thay mặt toàn lực lượng, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cam kết: Lực lượng công an nhân dân nguyện mang hết sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại lễ míttinh, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong suốt chặng đường 65 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Đất nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, thời cơ và vận hội mới đang mở ra, nhưng cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức mới. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị- xã hội, hòng lật đổ, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những nhân tố đe dọa chủ quyền quốc gia và trật tự, an toàn xã hội vẫn chưa bị đẩy lùi. Tình hình đó đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới rất nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi chúng ta trong bất cứ tình huống cũng phải giữ vững bằng được chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị- xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Phải chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thâm độc xảo quyệt của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ; kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá chế độ ta, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thủ tướng yêu cầu hơn lúc nào hết lực lượng công an nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng đã trao tặng lực lượng công an nhân dân bức trướng mang dòng chữ “Công an nhân dân Việt Nam: Trung thành với Đảng – Tận tụy với dân, Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”. Lam Sơn