(Chinhphu.vn) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2014) và đón nhận các danh hiệu khen thưởng bậc cao, phát động phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; đại diện các thế hệ lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng điểm lại những thành tựu và đóng góp quan trọng của các thế hệ làm công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo thành một mặt trận nhân dân rộng rãi trên thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ niềm tự hào về các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba binh chủng cấu thành của nền ngoại giao Việt Nam, thực hiện chủ trương lớn, có tính chiến lược “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

Bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh, người cán bộ làm ngoại giao nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng phải nâng cao trình độ về các mặt để có thể hành động một cách "chủ động, linh hoạt và có hiệu quả". Để tinh thần đoàn kết quốc tế có ý nghĩa tốt đẹp, chúng ta phải đặt cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì mục tiêu hòa bình, công lý, tự do và tiến bộ xã hội; tích cực và kịp thời bày tỏ tinh thần đoàn kết và ủng hộ nhân dân các nước đấu tranh cho những lợi ích chính đáng của họ...

PV