Ngày 18-10, huyện Bắc Yên (Sơn La) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập huyện (20-10-1964 - 20-10-2009). Tới dự có các đồng chí: Hoàng Chí Thức, Chủ tịch UBND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Quân khu 2 và một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện.

45 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Yên đã đạt được nhiều kết quả: nền kinh tế chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa và dần thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, 16/16 xã, thị trấn, 139/149 bản, tiểu khu có đường ô tô đến trung tâm; quy mô trường, lớp mở rộng; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 95%, huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; 66% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 80% số hộ được xem truyền hình, 100% số hộ được nghe đài; 14/16 xã, thị trấn và 50/149 bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 133 đội văn nghệ quần chúng, 49% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới ở địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 cá nhân; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bức trướng cho huyện Bắc Yên; UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 10 cá nhân./.