Mở nút chai là việc không hề đơn giản, cần phải có dụng cụ, trong trường khẩn cấp bạn có thể dùng cách mở nút chai bằng hai chiếc kim tiêm.

Video: Bỏ túi kỹ năng mở nút chai bằng kim tiêm đơn giản nhất:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.