Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực điều tra, thu thập, tổng hợp và nộp báo cáo thống kê.

Ky ket hop tac trong dieu tra, thu thap va tong hop bao cao thong ke - Anh 1

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực điều tra, thu thập, tổng hợp và nộp báo cáo thống kê. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và các hình thức thu thập thông tin thống kê khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng cục Thống kê triển khai các chương trình thống kê theo quy định của pháp luật.

Bưu điện Việt Nam đang sử dụng và quản lý hệ thống mã địa chỉ Bưu chính đối với các vùng địa lý và các thông tin dữ liệu khác. Trên cơ sở các nhu cầu của Tổng cục Thống kê, hai bên sẽ hợp tác trong việc xây dựng, cung cấp, chia sẻ các thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hai bên cũng phối hợp thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê (nếu có) theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê, cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế xã hội trong và ngoài nước cho Bưu điện Việt Nam trong các lĩnh vực. Nội dung, phương thức cụ thể do hai bên thống nhất tại từng thời điểm để phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của Bưu điện Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật.

Hai bên thống nhất không cung cấp cơ sở dữ liệu đã cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên kia và bảo mật thông tin thống kê đã cung cấp, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Trong hợp tác triển khai các hoạt động thống kê, Tổng cục Thống kê sẽ khai thác tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam đến cấp xã trên cả nước phục vụ điều tra thống kê, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê nhà nước, cung cấp dịch vụ chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê và các nhu cầu chuyển phát khác của Tổng cục Thống kê, tuyên truyền đến từng người dân trên khắp cả nước nhằm phục vụ các chương trình truyền thông của Tổng cục Thống kê về các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê…

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ thực hiện thu, chi hộ các khoản chi của Tổng cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê, các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê.

Hiện nay, mỗi năm, Tổng cục Thống kê thực hiện 30 cuộc điều tra, đặc biệt, trong 10 năm có 3 cuộc tổng điều tra lớn, đó là cuộc điều tra về Dân số và nhà ở (10 năm 1 lần); về kinh tế (5 năm 1 lần); về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (5 năm 1 lần). Mỗi lần như vậy, phải huy động số lượng điều tra viên và cộng tác viên lên tới hàng trăm nghìn người.

“Chính vì vậy, trong xu thế tinh giản biên chế hiện nay, Tổng cục Thống kê xác định, nếu hoạt động nào mà bên ngoài làm tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị. Với hệ thống bưu điện tới cấp xã như hiện nay, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Bưu điện Việt Nam sẽ hiệu quả và phát triển trong thời gian tới”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ.

Thúy Hà