"Những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội". Đây là kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, sáng 27/11.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã thành công tốt đẹp. Để phát huy những kết quả của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau kỳ họp này: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cần tăng cường các hoạt động giám sát một cách thường xuyên hơn, quyết liệt hơn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các luật và nghị quyết của Quốc hội, tạo bước chuyển biến mới rõ rệt trong thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện tốt các chính sách, luật pháp và nghị quyết của Quốc hội; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự bế mạc kỳ họp (Ảnh: TTXVN). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2010 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2006-2010, nhiệm vụ rất nặng nề. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn của dân tộc: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 65 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Sau 32 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 - Quốc hội thứ XII họp phiên bế mạc sáng 27/11. Hai Nghị quyết được biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc, gồm: Nghị quyết giám sát về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và Nghị quyết về hoạt động chất vấn