Quy định về nồng độ cồn có trong máu khi điều khiển phương tiện giao thông, độ tuổi của lái xe, quỹ đất dành cho giao thông... là những nội dung chính được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm khi thảo luận tại hội trường về dự Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), ngày 28.5.