Thu Thủy – TTXVN

Ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XIV: Thong qua du toan ngan sach nha nuoc nam 2017 - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 11-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, với 79,31 % đại biểu biểu quyết tán thành. Theo đó, Quyết nghị nêu rõ thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

l Trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng 11-11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, các Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Sau khi các Bộ trưởng trả lời, các Phó Thủ tướng phụ trách từng lĩnh vực cũng sẽ trả lời làm rõ thêm các nội dung liên quan. Thủ tướng Chính phủ sẽ là người trả lời cuối cùng những nhóm vấn đề lớn của các đại biểu Quốc hội quan tâm. Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành trong 2,5 ngày (từ 15-11 đến 17-11).