Chiều 6/10, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: quochoi.vn

Dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật. Dự án Luật công an xã và Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) dự kiến sẽ rút ra khỏi nội dung kỳ họp này.

Tại phiên họp, ý kiến nhiều thành viên UBTV Quốc hội cho rằng, không trình ra Quốc hội những dự án Luật chưa đủ điều kiện để tránh gây mất thời gian và giảm chất lượng luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, Quốc hội là cơ quan lập pháp, nên phải thực hiện theo đúng quy định của Luật, không thể du di trong xây dựng Luật. Có những luật không đúng thủ tục, quy trình, không được phép thẩm tra khi không đúng thời gian; cần thực hiện nghiêm cái gì chưa chuẩn bị kỹ thì không đưa ra trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, yêu cầu chất lượng trong xây dựng luật là quan trọng hàng đầu. Luật ban hành ra phải có tính khả thi chứ không phải chạy theo thời gian, không phải chỉ cần nhanh.

Về việc rút ra hai dự án Luật công an xã và Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Quốc hội đề nghị Chính phủ có báo cáo giải trình đầy đủ lý do vì sao lại rút ra; tất cả các dự án Luật sửa đổi nói chung đề nghị giữ nguyên đúng kỷ cương làm việc theo quy định của pháp luật; đề nghị về sau, nếu có dự án Luật nào chưa đủ hồ sơ, chưa đúng quy trình thì cơ quan thẩm tra phải báo cáo luôn là chưa đủ điều kiện trình để không làm mất thời gian của UBTV Quốc hội.

Các thành viên UBTV Quốc hội đề nghị vẫn giữ quy định Bộ trưởng phải giải trình về các dự án Luật trước Quốc hội để đảm bảo Bộ trưởng nắm vững được toàn bộ dự án Luật và sâu sát với dự án Luật, đảm bảo dự án Luật có chất lượng cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, nếu các Bộ trưởng gặp khó khăn trong giải trình thì có thể cho phép sự hỗ trợ, nhưng nhất quyết phải có giải trình trước Quốc hội.

Về thời gian thảo luận tại Hội trường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, cử tri rất quan tâm đến thảo luận kinh tế- xã hội và chất vấn, vì đó là linh hồn của hoạt động đại biểu quốc hội để cử tri quan tâm đánh giá; Quốc hội nên tạo điều kiện tối đa, ai đăng ký là phải được phát biểu ý kiến.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, có thể đổi mới ngay tại Kỳ họp thứ 2 này, là căn cứ vào số lượng đại biểu đăng ký tại các phiên họp để rút ngắn dần thời gian phát biểu của một đại biểu, đảm bảo cho các đại biểu sau đều được phát biểu.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, UBTV Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, không tăng thêm thời gian chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày và không nên tổ chức họp vào ngày thứ 7, để cho các Ủy ban hoạt động và các đại biểu cũng phải hoàn thành các công việc chuyên môn của mình.

PV