Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV sẽ được tiến hành trong 24 ngày làm việc, khai mạc vào ngày 20/10/2016 và bế mạc vào ngày 22/11/2016.

Ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XIV du kien khai mac tu 20/10 - Anh 1

Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, chiều 6/10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV sẽ được tiến hành trong 24 ngày làm việc, khai mạc vào ngày 20/10/2016 và bế mạc vào ngày 22/11/2016.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.