(VOH) - Sáng 17/1, Công ty Cổ phần BVTV An Giang và Ngân hàng Standard Chartered đã ký kết hợp đồng tài trợ thương mại với tổng giá trị 70 triệu đôla. Sự kiện này là một cột mốc quan trọng của Ngân hàng Standard Chartered và Công ty để tiếp tục phát triển mô hình Cánh Đồng Lớn nhằm mục tiêu mang lại nhiều giá trị hơn cho nông dân, nông nghiệp Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng giữa Ngân hàng Standard Chartered với CTCP BVTV An Giang - Ảnh: Vietstock.

Thông qua hợp đồng này, Ngân hàng Standard Chartered sẽ thúc đẩy khả năng cấu trúc sáng tạo và đầy đủ bộ sản phẩm tiêu chuẩn để cung cấp giải pháp sáng tạo thích hợp cho Công ty kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tài trợ ngắn và trung hạn, chẳng hạn như tài trợ trước xuất khẩu, tài trợ thu hồi và tài trợ liên quan đến dự án, mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế.

Về ý nghĩa của việc ký kết này, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BVTV An Giang cho biết: