Ly kute cao tay, "đánh thẳng" vào nỗi đau của Mạc Hồng Quân sau khi bị Kỳ Hân "trêu tức".