(CAO) Cuộc hành trình tìm về Phi châu đã được các nghệ sĩ tạo hình trên cát tại cuộc liên hoan điêu khắc diễn ra ở Chiết Giang, Trung Quốc thể hiện sinh động không ngờ. Các tác phẩm chứa đựng và chuyển tải cả một nền văn hóa còn nhiều huyền bí của địa lục đen.

Ảnh: Vietnamnet